Frigör din tid

När du vill fokusera på din kärnverksamhet.

Frigör din tid

Skräddarsydda lösningar för dina behov

Frigör din tid

Låt oss hjälpa dig, så du kan fokusera på det väsentliga.

Frigör din tid

Vi har lösningarna, när du vill frigöra tid för din kärnverksamhet. Låt oss ta hand om ditt företags ekonomiförvaltning och löneräkning. Norlic är en strategisk partner du kan lita på i alla lägen.

Vi skapar skräddarsydda lösningar men även storskaliga helhetslösningar. Vi tar hand om varje steg och ser till att ditt företag kan fokusera på det viktiga, det ni gör bäst, er egen verksamhet.

Fråga mig: Cedric Frostdahl
Fråga mig: Jan Kronqvist
Fråga mig: Marina Sandvik

Ekonomiförvaltning

Valet av redovisningsbyrå kan vara avgörande för företagets framgång

Företagets ekonomiförvaltning kan i många fall vara värd att outsourca till ett proffs. Du kan fokusera på din kärnverksamhet och undviker onödig stress. Att ge över ekonomiförvaltningen till en redovisningsbyrå är även ekonomiskt ett vettigt alternativ. En expert kan upptäcka exempelvis olika skatteförmåner.

Fråga mig: Susanne Nyberg

Löneförvaltning

En lyhörd redovisningsbyrå ger mervärde

  • Löne- och personaladministration är en del av arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter, oavsett företagets storlek eller antal anställda. En erfaren och pålitlig redovisningspartner ger alltid ett mervärde till ditt företag.
  • Löneadministration av hög kvalitet kräver professionell kompetens och rätt verktyg. Det är lönsamt för ett företag att outsourca löneräkningen. Löneförvaltning som köptjänst är ett kontrollerat, riskfritt och kostnadseffektivt tillvägagångssätt.
  • Norlic är en komplett redovisningsbyrå. Vi tar gärna ansvaret för er löneförvaltningshelhet. Behovskartläggning görs från grunden för att hitta en perfekt servicehelhet som motsvarar era behov.

Ontime

I tiden

Ontime arbetstidsrapportering effektiviserar processerna, förbättrar kvaliteten av lönförvaltningen samt ökar arbetets ändamålsenlighet.

Nycklarna till ett
framgångsrikt företagande!

Vi låser upp dem kostnadsfritt när du registrerar dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev.

Cedric Frostdahl, operativ chef på Norlic, har över 20 års erfarenhet av finansiering och ekonomiförvaltning inom små och medelstora företag i Kust-Österbotten. I detta nyhetsbrev delar han med sig av sina bästa tips för hur du lyckas nå framgång i ditt företagande. Vilka är de saker som det lönar sig att fästa vikt vid? Värdefulla synpunkter ur både företagarens och företagets perspektiv.

Cedrics 5 tips får du genom att beställa Norlics nyhetsbrev. Ange din e-postadress nedan, och du får regelbundna påminnelser om aktuella och intressanta ämnen.

Du beställer nyhetsbrevet här: