Aktuellt

2021-01-28

Begär en kartläggning av era löneräkningsprocesser!

Är företagets löneräkning rätt dimensionerad?

Begär en kartläggning av era löneräkningsprocesser!

Alla företag är olika och behoven varierar. För att kunna uppfylla vårt servicelöfte börjar vi alltid med att identifiera dessa behov.

Som leverantör av löneräkningstjänster kartlägger vi både kundens nuvarande situation och framtida behov samt sätter upp mål för vårt samarbete. På detta sätt kan vi erbjuda en helhetsservice som tillgodoser varje kunds individuella behov, där vi även beaktar de möjligheter som modern teknik medför.

Vår aktiva tjänsteuppföljning håller parterna uppdaterade och standarden hög.

Beställ en kostnadsfri kartläggning för ditt företag på https://norlic.fi/loneforvaltning/ .

***

Norlic är expert på löneräkningstjänster. Vårt mål är att betjäna våra kunder och ha ett långsiktigt och utvecklande samarbete.