Aktuellt

2019-10-09

Det bästa möjliga systemet för att effektivisera HR-processer.

Herrfors gjorde en grundlig kartläggning av utbudet för lösningar gällande arbetstidsrapportering och tog i bruk Ontime för 1,5 år sedan. De konstaterade att Ontime var det allra bästa alternativet för att effektivisera deras processer. De branschspecifika villkoren i arbetsavtalen tolkas av det nätbaserade systemet och ersätter manuellt arbete.

Ontime sparar tid och minimerar fel.

Personalchef Jan Höglund konstaterar nöjt: ”Ontime har hjälpt oss att effektivisera och automatisera våra HR-processer. Det har underlättat de anställdas och alla inblandades vardag”

Fler timmar till företagets kärnverksamhet? Mera information hittar du på adressen: https://www.norlic-ontime.fi/sv/