Aktuellt

2019-11-27

Det lönar sig att outsourca löneadministrationen till en redovisningsbyrå

LKI Käldman Ltd gav över löneadministrationen till Norlic Ab redan för
många år sedan. Beslutet har lett till många fördelar för deras
verksamhet.

”Löner ska räknas och betalas i tid. Vi valde outsourcing på grund av
riskbedömningen. Semesterperioder och sjukledigheter avstannar inte
längre löneräkningen som görs varannan vecka. Vi är också
övertygade om att allt går rätt till eftersom redovisningsbyrån håller sig
informerad om eventuella förändringar. Den här lösningen är helt klart smidigare för
oss, säger ekonomichef Örjan Räikkönen.

”Vi har ett bra samarbete med Norlic. Vi etablerade bra och tydliga
tillvägagångssätt redan från början. Vi gör vår del av arbetet så att
redovisningsbyrån kan göra sin. Ständig utveckling är viktig och därför
uppskattar vi våra årliga möten.”

”Jag rekommenderar att outsourca löneadministrationen, speciellt om bara
en person inom företaget ansvarar för lönerna”, avslutar Räikkönen.

Läs mer på https://www.norlic.fi/