Aktuellt

2020-02-28

Dubbla avskrivningar, inkomstkällor … Vad?!

Du är väl medveten om möjligheten till dubbla avskrivningar för anläggningstillgångarna? Under åren 2020 – 2023 kan man avskriva upp till 50 % av anskaffningsutgiften för maskiner och inventarier per år. Nu är det skattemässigt fördelaktigt att investera!

Det mycket omdiskuterade ämnet om slopandet av indelningen i förvärvskällor trädde i kraft vid årsskiftet. Lagändringen gäller samfund, exempelvis andelslag och aktiebolag. De nya bestämmelserna inverkar inte på beskattningen av exempelvis fysiska personer, rörelseidkare och yrkesutövare, öppna bolag och kommanditbolag. I och med att indelningen i förvärvskällor slopas, beräknas samfundens inkomst huvudsakligen enligt näringsskattelagen (NSL), oavsett karaktären på den verksamhet som samfund bedriver. Samtidigt avskaffas den personliga förvärvskällan dvs. förvärvskällan för annan verksamhet, som beskattas enligt inkomstskattelagen.

Vi reder gärna ut begreppen kring hur detta påverkar just er.