Aktuellt

2021-05-31

Ekonomiska muskler, skalfördelar och specialkompetens.

Norlic blev en del av Rantalainen-koncernen tidigare i år. Samtidigt gick också Vasa Viicon med i koncernen. Företagsuppköpen var bland de största affärerna inom branschen i Finland detta år. Trots det finns det väldigt lite överlappande verksamheter bland de tre bolagsgrupperna. Alla tre kompletterar varandra utmärkt.

Vad innebär detta ur ett kundperspektiv?

Alla kunder får tillgång till hela koncernens specialkompetens.

Vasa Viicon har satsat hårt på högklassig ekonomiförvaltning och bokföring, och kan därmed erbjuda alla företag, oberoende av storlek, tillgång till den specialkompetens som finns hos en duktig ekonomidirektör.

Norlics specialexpertis inkluderar såväl ekonomiförvaltning och bokföring som löneräkning och arbetstidsuppföljning.

Genom att arbeta under samma tak bildar vi en tvåspråkig organisation på riktigt, vilket stärker möjligheterna att betjäna kunderna på deras eget modersmål.

Koncernen kommer in med ekonomiska muskler, skalfördelar – som gör tjänsterna mer kostnadseffektiva för kunderna – och sin egen specialkompetens. Viicons och Norlics kunder får nu tillgång till mer skatteexpertis och specialkompetens inom internationell handel. Koncernen satsar också mycket på teknologi, till exempel när det gäller artificiell intelligens och nya tjänstelösningar.

Norlic – ännu starkare och mångsidigare.

Ta kontakt med oss när du vill diskutera företagets ekonomi.