Aktuellt

2022-04-01

En redovisningsbyrå måste känna sina kunder.

Det faktum att bankerna har en skyldighet att känna sina kunder är numera bekant för både privatkunder, företag och organisationer. Penningtvättslagen, som genomgick en betydande förändring år 2017, ålägger även redovisningsbyråerna att göra det.

För kunder i Rantalainen-koncernen återspeglas detta i de identifierings- och informationsenkäter som vi genomför i samarbete med DOKS®. Norlic är en del av Rantalainen-koncernen.

Dessa förfrågningar är ett sätt för företaget att samla in information om kunderna, vilket är nödvändigt med tanke på penningtvättslagen. Redovisningsbyrån måste till exempel kunna identifiera de verkliga förmånstagarna bland sina kunder, personer med bestämmanderätt inom företaget på grund av ägande, rösträtt eller annan orsak.

Syftet är att förstå kassaflödenas och tillgångarnas ursprung och att kunna identifiera riskfaktorer relaterade till verksamheten. Politiskt inflytelserika individer bör identifieras, eftersom kriminella kan försöka utnyttja sådana individer på grund av deras ställning.

Även om våra bokförare har en gedigen kunskap om kundens verksamhet, kräver lagen undersökningar relaterade till att känna och identifiera kunderna.

Norlic följer penningtvättslagen. Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för våra kunder att svara på de enkäter som krävs enligt lag. Med hjälp av vår partner DOKS® kan exempelvis identifiering enkelt göras med nätbanks-ID.

Vill du veta mer? Hör av dig till din egen kontaktperson!

https://norlic.fi/contact/