Aktuellt

2019-11-15

Finns det dolda risker i löneförvaltningsprocesserna på ert företag?

Lönförvaltningen är en av företagets viktigaste processer. Ändå är det många företag i Finland som tar onödiga risker. För att kunna hålla hög kvalitet på löneräkningen krävs det både yrkesskicklighet och

tillgång till de rätta verktygen. Avsaknad av ersättare genererar den allra största risken. Vem räknar och

betalar ut lönerna, när löneräknaren av någon anledning inte dyker upp på jobbet imorgon? Denna

fråga borde varje företagsledare ställa sig.

Varför tar så många företag i Finland denna risk? Finns det ingen ersättare, är det läge att reagera! Mer och mer företag outsourcar löneräkningen till sakkunniga. Löneförvaltning som köptjänst är kontrollerad, riskfri och kostnadseffektiv. Sakkunniga kan dessutom hjälpa till med att strömlinjeforma processerna.

Vi berättar gärna mera och kartlägger era behov! Norlic hjälper dig att fokusera på det väsentliga.

Klicka för att få experthjälp: https://www.norlic.fi