Aktuellt

2022-05-03

”Förmodligen det mest pålitliga sättet för korrekt löneutbetalning.”

Så säger Petri Pekki, Ab Norlic Oys nya affärsdirektör, och syftar på Ontime-tjänsten som redan funnits på marknaden i 15 år.

Petri Pekki har lång erfarenhet och insikt i de så kallade SAAS-tjänsterna, där även Ontime ingår. Aamulehtis nättidning lanserades i mitten av 1990-talet. På Alma Media har han startat upp och utvecklat framgångsrika onlinetjänster, såsom Etuovi.com, Autotalli.com och fastighetsmäklarsystemet Kivi.

Vad är det som gör att vissa digitala tjänster lyckas? Bakom varje framgångsrikt digitaliseringsprojekt finns en gemensam faktor: Man har lyssnat på kunderna och tagit reda på vad användarna förväntar sig av tjänsten.

Det har också Norlic gjort. För varje ny kund har man gjort en noggrann kartläggning av kundens behov och önskemål. Ontime-tjänsten har för närvarande över 60 000 användare, men Pekki ser fortfarande en hel del tillväxtpotential i systemet. Det var också en av anledningarna till att han sökte sin nuvarande tjänst.

Vad förväntar sig användarna av tjänsten? Det lättanvända systemet tas väl emot av organisationer. Systemets aktualitet är en annan självklar förutsättning. Även det automatiserade systemet och integrationsmöjligheter nämns. Varje system kräver också input av användaren.

Med hjälp av Ontime-tjänsten kan kunden spara 30-50% av sin tid vid löneutbetalningarna. Samtidigt förbättras personalens nöjdhet då de kan lita på att lönerna är korrekta.

Ontime är även ett utmärkt verktyg för den rörliga arbetstagaren, och användningen av mobiltelefon som hjälpmedel fortsätter att öka. Exempelvis kan en person som arbetar på flera arbetsplatser under samma dag stämpla arbetstiden via mobiltelefonen, och sen sköter systemet resten. Större företag kan ha grupper av anställda med upp till nio olika anställningsavtal. Ontime tolkar smidigt vart och ett av dem och överför uppgifterna till lönesystemet. Petri Pekki konstaterar att Ontime-tjänsten utför Finlands mest tillförlitliga tolkning av kollektivavtal.

Ontime är en del av vardagen och varje arbetsdag. Den underlättar både arbetstagarens och löneräknarens vardag och garanterar att arbetsgivaren betalar ut rätt lön samt uppfyller den lagstadgade skyldigheten att övervaka arbetstiden.

Behöver ditt företag mer tid för sin kärnverksamhet? Kontakta Petri Pekki för en kartläggning av era behov. Du når honom per telefon 0400 768 801 eller på petri.pekki@norlic.fi

För mer information om tjänsten besök ontime365.fi