Aktuellt

2020-12-15

Hälsning från VD:n

Håll avstånd men tappa inte kontakten!
År 2020 går (äntligen) mot sitt slut och det är troligen det märkligaste och mest överraskande året jag upplevt under min livstid. Det började i dur och medvind men tongångarna byttes snabbt till moll i takt med Covid-19 pandemins framfart. I somras var det igen mera positiva tongångar och en hel del hopp i luften men under hösten har pandemins andra våg styrt vår vardag och det har funnits en stor osäkerhet och rädsla i samhället. Detta har storligen påverkat företags och privatpersoners beslut och handlande och därmed även allas ekonomi. Allt pekar på att åtminstone första halvan av 2021 fortsätter i samma spår.

Eftersom ingen kan förutspå framtiden tänkte jag istället fundera på vad vi eventuellt har lärt oss under pandemin och hur den påverkat oss så här långt.

Det är roligt att resa men det är inte lika nödvändigt som vi trott. Vem saknar inte trevliga södernresor, träningsresor och kortare weekendresor i trevligt sällskap? Vem saknar flygande, tågsittande och bilåkande till ofta onödiga och ibland improduktiva affärsmöten? Man måste resa betydligt mindre än vi trott för att göra affärer men det är kanske till och med viktigare än vi trott att i privatlivet resa och uppleva saker för de flesta av oss.

Med rätt motivation (tex en pandemi) är det relativt lätt att börja med nya vanor. Vi har uppvisat en stor flexibilitet under detta år. Vi har jobbat och studerat på distans, börjat med nya hobbyn och avstått från saker som tidigare varit viktiga för oss. Dessa förändringar har tidigare verkat omöjliga att genomföra men så plötsligt bara händer de. Jag tror att det här är en viktig lärdom för framtiden och vi skall vara försiktiga med att säga att saker och ting är omöjliga och låta bli att försöka. Vi behöver bli ännu bättre på uppbåda samma ”can do” attityd även utan undantagstillstånd.

Den mänskliga kontakten och människomötena är och förblir viktiga i privat och näringsliv. Vi är sociala varelser som behöver kontakt och samvaro med andra människor. Digitalisering och automatisering är ett faktum men de kommer inte att ersätta mötet mellan människor. En allt större del av mötena kommer att ske via telefon, mail, chat eller videokonferens och en mindre del face to face på plats. Vi jobbar mer och mer på distans men de fysiska kontoren kommer att bestå men säkerligen ändra karaktär och se annorlunda ut idag. Detta faktum bör alla vi som driver företag beakta och acceptera både gällande kunder och personal.

Vi på Norlic vill tacka alla kunder, anställda och samarbetspartner för ett gott samarbete under ett besvärligt år. Vi ser positivt men realistiskt på framtiden och fortsätter hålla kontakten med er i alla nuvarande och kommande kanaler.

God Jul och Gott Nytt år!

Cedric Frostdahl

VD