Aktuellt

2022-01-17

Hur ser arbetet på redovisningsbyrån ut i dag?

Alexandra Vikberg avfärdar genast förutfattade meningar om jobbet. Redovisning handlar varken om att vända papper eller om rutiner som upprepas varje dag.

Alexandra är ekonomie magister från Hanken i Vasa, och började jobba som vd för Norlics kontor i Närpes år 2018. Utmaningen var lockande för 26-åringen eftersom arbetsplatsen fanns i hemstaden och hennes studier passade rollen utmärkt.

På sitt första jobb tog Alexandra över ansvaret för bokföringen vid sidan om andra arbetsuppgifterna. Dessutom tog hon hand om ekonomiförvaltningens digitaliseringsprojekt, vilket ledde till ett helt papperslöst kontor.

Alexandra brinner för digitalisering och betraktar digitala arbetssätt som möjligheter med en enorm potential. Enligt henne blir branschen alltmer digitaliserad, bland annat med tanke på de krav på digitalisering som myndigheterna ställer.

”Siffrorna ljuger inte. Vårt jobb bygger på fakta. Det är väldigt intressant att se hur det går för företag i siffror”, konstaterar Alexandra.

När man arbetar på en redovisningsbyrå jobbar man nära andra människor. Man gläder sig med kunderna åt deras framgång, men går också på ett ärligt sätt igenom om vad siffrorna säger om behovet av utveckling. Man kan behöva granska varulagervärdet eller uppmärksamma lönekostnader.

”Ingen arbetsdag är den andra lik och vi samarbetar med olika typer av företag. Vissa företag har det traditionella papperskontoret som ledstjärna, medan andra vill digitalisera hela sin verksamhet”, säger Alexandra.

Hon fortsätter: ”En kund som varit i branschen bara i några månader fokuserar helst på det som han eller hon kan. Då hjälper vi till med frågor som rör beskattning och fungerar som rådgivare och bollplank. En annan kund kanske har verkat i branschen i 50 år. Man träffar olika människor och varje möte är unikt. Vi samarbetar med både finsk- och svensktalande företag, men träffar också människor med andra bakgrunder och kulturer”, tillägger hon.

I en stor organisation kan du till exempel börja som bokförare, men om det inte känns rätt behöver du inte byta arbetsgivare. På företag som Rantalainen i Österbotten är arbetsuppgifterna många och chanserna att avancera goda. Det finns en ömsesidig respekt i arbetsgemenskapen, och du får alltid stöd och hjälp av sina kollegor.

Dessutom är branschen stabil och arbetsplatsen trygg då kundföretagen måste uppfylla lagstadgade skyldigheter, som ju är redovisningsbyråns kärnkompetens.