Aktuellt

2021-04-28

Kunskap för framtiden

Personlig service med styrkan av en större aktör i bakgrunden.

Varje företag har olika behov. Vi sätter alltid ihop lösningar som passar företaget, i stället för att erbjuda färdiga servicepaket.

Vi betjänar i varje skede av företagets livscykel. Ett nära partnerskap stöder er verksamhet. Som kund har du en egen kontaktperson, som du kan bygga en konfidentiell relation med då det gäller såväl löne- och ekonomiförvaltning som HR-tjänster. Vi fungerar också som en rådgivande partner.

Vår uppgift är att skapa ekonomiska tjänster och tillhandahålla information som ger företag möjlighet till tillväxt. Ett långsiktigt partnerskap stöder detta ändamål.

Vi växer med ditt företag. Trots att vi är en lokal aktör och att vår betjäning är personlig, gynnas du av vår koncerns starka kunnande. Norlic blev en del av Rantalainen koncernen i början på mars. Det innebär ännu bredare och mer mångsidiga experttjänster.

Vi betjänar företag, föreningar och organisationer av alla storlekar – lokalt och nära kunden. Samtidigt drar vi nytta av hela koncernens expertis.

Vårt löfte till kunderna är att vi erbuder kunskap för framtiden.

Ta kontakt med våra experter, det kan vara ditt viktigaste beslut i vår:

https://norlic.fi/contact/