Aktuellt

2020-10-27

När tjänstens löfte uppfylls och överträffas

Ab Tallqvist Oy är ett företag från Karleby som är verksamt inom jordbyggnads- och transportbranschen. De har tagit stora digitala steg framåt, inte minst inom ekonomiförvaltningen och löneräkningsprocesserna. Företaget sysselsätter 170 anställda.

”Vi letade efter en lämplig samarbetspartner och hittade Norlic. Tidigare, innan vi tagit i bruk Ontime, använde vi oss av timlistor och reseräkningar i pappersform. Skillnaden mellan då och nu är som två vitt skilda universum”, säger Gina Tallqvist, företagets vd.

”Jag kunde inte föreställa mig att Ontime skulle förenkla och förtydliga så här mycket. Till och med processerna blev mer transparenta för både ledningen och de anställda”, fortsätter Tallqvist.

Målet med digitaliseringen av arbetstidsrapporteringen var att automatisera hela löneräkningsprocessen, i och med att den består utav många upprepande och rutinmässiga uppgifter som kan automatiseras. Tack vare automatiseringens betydande tidsbesparingar, kan den som ansvarar för löneräkningen numera fokusera på vidareutvecklingen av löneadministrationen.

De anställda rapporterar sina arbetstimmar främst via mobiltelefonen, och tydliga rutiner har skapats kring registreringen av dem. Arbetsledaren kontrollerar, korrigerar vid behov och godkänner dem. Uppgifterna överförs sedan till löneadministrationen och därifrån till löneräkningsprogrammet. Gränssnittet mellan Ontime och löneräkningsprogrammet fungerar sömlöst och informationen flyter obehindrat. Genom ett bra samarbete har man fått detta att fungera.

”Vi är verkligen tacksamma över vår samarbetspartner Norlic! Vi har några års erfarenhet av ett annat system som inte alls gick att forma efter våra behov. Det hade inte tillräckligt med funktioner och anpassningsmöjligheter, en utmaning var till exempel de lokala avtalen, som är typiska för vår bransch. Ontime beräknar automatiskt till exempel kvälls- och/eller söndagstillägg.

Vi lyfter på hatten för Norlics projektledare som ledde vårt Ontime-projekt. Han redde ut saker och höll oss hela tiden uppdaterade.

Norlic är ett lysande exempel på hur man bemöter kunden på rätt sätt. De löften de gav om tjänsten har uppfyllts till 110 %”, säger Gina Tallqvist nöjt.