Aktuellt

2019-12-04

Norlic förstärker sin position i Mellersta Österbotten

Oy Numera Ab bokföringstjänstens verksamhet tas över av Ab Norlic Oy från och med 1.1.2020 som ett led i Norlics tillväxtstrategi. Verksamheten i Karleby fortsätter i samma utrymmen som tidigare och med samma personal.

Redovisningsbranschen är inne i en fas av förändring. Det finns ett stort intresse av digitalisering bland kundföretagen och behovet av rådgivning ökar fortlöpande.

”Vi har en längre tid haft siktet inställt på Karleby, som har varit en vit fläck på kartan i vårt marknadsområde. Som gammal Karlebybo känns det mycket bra att på nytt få möjligheten att jobba med företagarna i Karleby” konstaterar Norlics vd Cedric Frostdahl.

”Det känns bra att överlåta verksamheten vi byggt upp åt en lokal aktör med liknande värderingar och verksamhet som mitt eget företag.” säger Numeras VD Siv Peräneva.