Aktuellt

2020-04-07

Norlic och CaraCom inleder samarbete: Arbetstidsrapportering med hjälp av ansiktsigenkänning nu möjligt i Ontime

Ab Norlic Oy utvecklar Ontime, ett webbaserat verktyg för arbetstidsrapportering. Ontime automatiserar löneberäkningsprocessen, från arbetstidsrapportering till löneutbetalning. Uppgifterna om arbetstid överförs elektroniskt till löneräkningen färdigt tolkade, och löneräknaren behöver inte längre göra manuellt arbete och tolkning. Ontime skiljer sig från de motsvarande systemen på marknaden, eftersom det är ovanligt bra på att tolka inte bara kollektivavtal utan även lokala avtal automatiskt.

CaraCom Oy är det ledande företaget i Norden inom utveckling av ansiktsigenkänning för företagssäkerhet. Caracom är ett finskt programföretag med fokus på säkerhet, som har starka rötter inom byggbranschen och industrin. Företaget gör de senaste verktygen inom säkerhetsteknologi tillgängliga för aktörer av olika storlekar, samt följer noggrant den Europeiska GDPR-förordningen.

”I och med samarbetet kan Ontime i fortsättningen användas även genom ansiktsigenkänning. Vi vill erbjuda både gamla och nya kunder moderna lösningar. Ansiktsigenkänning är ett enkelt och användarvänligt tillvägagångssätt. I och med samarbetet erbjuder vi en modernare, ännu säkrare teknologi, jämfört med de befintliga alternativen. Ansiktet fungerar först och främst som ett alternativ till inloggningsnyckeln”, säger Ab Norlic Oy:s affärsområdesdirektör Jari Rättyä.

”Efterfrågan på ansiktsigenkänningsteknologi är för tillfället i stark tillväxt. Vår moderna teknologi möjliggör även ett mycket kostnadseffektivt genomförande, vilket säkert också intresserar företagen som använder Ontime arbetstidsrapportering”, konstaterar Santtu Harjuhaahto, VD för CaraCom Oy.

Norlic i korthet

Ab Norlic Oy är ett självständigt, 100% finskägt företag som utvecklar och underhåller Ontime, ett webbaserat verktyg för arbetstidsrapportering. Ontime har närmare 50 000 nöjda användare. Norlic är också ett av de största företagen i Finland som producerar redovisningstjänster. Vid Norlic-koncernen jobbar för tillfället 135 experter inom ekonomi-, löne- och programutveckling. Företagets hemort är Jakobstad. www.norlic.fi

CaraCom Oy i korthet: Erfarenhet, insikter och teknologivirtuositet

CaraCom Group är ett finskt programhus med fokus på säkerhet, som har starka rötter inom byggbranschen och industrin. Företagets mission är en arbetsplats, där det inte sker olyckor. CaraCom gör de senaste verktygen inom säkerhetsteknologi tillgängliga för aktörer av olika storlekar. Företagets hemort är Kalajoki. www.caracom.fi

Tilläggsinformation ges av:

Jari Rättyä, affärsområdesdirektör, Ab Norlic Oy
jari.rattya@norlic.fi
Tel. 050 4333 798

Santtu Harjuhaahto, Verkställande direktör/ CEO, CaraCom Group Oy
santtu.harjuhaahto@caracom.fi
Tel. 045 639 3329