Aktuellt

2021-02-18

Norlic och Rantalainen förenar sitt kunnande för kundernas bästa

Redovisningsbyråerna Norlic och Rantalainen inleder samarbete 1.3.2021 då Norlic blir en del av Rantalainen-koncernen. Norlic och Rantalainen kompletterar varandra på ett bra sätt och kunderna får tack vare samarbetet en ännu bredare kompetens de kan dra nytta av i framtiden. Norlic har 11 kontor mellan Karleby och Kristinestad och Rantalainen har sedan tidigare 3 kontor i Österbotten.

Norlic fortsätter som eget företag under eget namn tills vidare. Samarbetet med Rantalainen påverkar inte personalen utan alla anställda fortsätter som tidigare. Kundernas kontaktpersoner ändras inte på något sätt. Norlics bokförare, löneräknare och Ontime-kundrådgivare betjänar sina kunder precis som förr. Samarbetet påverkar inte heller kundavtal, prissättning eller de program som Norlic och kunderna använder.

Norlics VD Cedric Frostdahl konstaterar: ”Rantalainen känns som en naturlig samarbetspartner eftersom vi tänker och fungerar på ett liknande sätt. Norlic får en viktig roll gällande Rantalainens svenskspråkiga kunder i hela Finland. Tack vare samarbetet får vi en ännu bredare kompetens till exempel gällande olika programlösningar och krävande rådgivningstjänster och kan därmed betjäna våra nuvarande och blivande kunder ännu bättre. Vi har också mycket vi kan hjälpa Rantalainen med och jag ser fram emot att få vara med och utveckla en stark, kompetent och tvåspråkig nationell redovisningsbyrå.”

I fortsättningen kan alla Norlics kunder använda och dra nytta av både Norlics och Rantalainens tjänster. Gällande rådgivningstjänsterna kommer utbudet att bli bredare än tidigare eftersom det kommer att finnas såväl HR-tjänster som olika specialisttjänster gällande beskattning, företagsarrangemang och ekonomistyrning.

Tilläggsinformation

Cedric Frostdahl, VD Ab Norlic Oy, 050 3266716, cedric.frostdahl@norlic.fi

Kimmo Martikainen, Direktör, företagsförvärv, Rantalainen Group, 040 555 8081 kimmo.martikainen@rantalainen.fi

Norlic tillhandahåller ekonomi- och löneförvaltningstjänster samt rådgivning och programvarutjänster med 135 anställda på elva verksamhetsställen mellan Karleby och Kristinestad. Koncernens omsättning är cirka nio miljoner euro och till dess kunder hör mer än 4 000 företagare och företag över hela Finland. www.norlic.fi

Rantalainen är en av finlands största redovisningsbyråer. Koncernen sysselsätter ca 850 välutbildade experter innom ekonomi- och personalförvaltning. Koncernen betjänar ca 15 000 kunder digitalt och på 40 olika orter i Finland. Omsättningen var ca 63 miljoner euro år 2020. www.rantalainen.fi