Aktuellt

2020-04-22

Ontime – och du lever i tiden!

Digitaliseringen av löneförvaltningsprocessen ligger långt efter ekonomiförvaltningens digitaliseringsgrad. Trots att löneberäkningsprogram har utvecklats, har rapportering av arbetstid som en del av denna process fått väldigt lite uppmärksamhet.

Digitaliseringen bör utgå från arbetstagaren, som rapporterar sin egen arbetstid, t.ex. på mobilen. Systemet bör tolka arbetstidsinformationen automatiskt enligt det tillämpade kollektivavtalet och eventuella lokala avtal. Förmannen får den färdigt tolkade informationen för godkännande, efter vilket arbetstidsdatan överförs digitalt till löneräkningen. Löneräknaren behöver alltså inte lagra eller tolka datan manuellt.

En digital process är enkel, effektiv och högklassig. Samtidigt höjs datasäkerheten till en helt ny nivå.

Datasäkerheten påverkas bl.a. av igenkänningen. Ab Norlic Oy som utvecklar Ontime Arbetstidsrapportering har i samarbete med CaraCom Oy, det ledande företaget i Norden inom ansiktsigenkänning, infört ansiktsigenkänning som en del av Ontime Arbetstidsrapportering. Om organisationen kräver en ännu högre datasäkerhet, kan till exempel ett personligt lösenord användas tillsammans med ansiktsigenkänningen.

Kom även du med i den nya tiden!