Aktuellt

2021-03-30

Personalen är vår viktigaste resurs

Personalen är vår viktigaste resurs.

Duktig och yrkeskunnig personal är av största vikt för oss. Vi respekterar och uppskattar våra anställda och vill ge var och en möjlighet till kontinuerlig utveckling.

Vi satsar mycket på personalens kunskapsutveckling. Vi erbjuder olika utbildningar som hjälper de anställda växa in i sina arbetsroller. Vi sköter om att vår personal introduceras i arbetsuppgifterna, så att var och en har möjlighet att lyckas i sitt arbete. Företagets mera erfarna arbetstagare fungerar också som mentorer, och med deras stöd kommer nya arbetstagare lättare i gång.

Har du bestämt dig för att bo kvar i Österbotten, men vill gärna jobba landsomfattande? Vi är nu en del av Rantalainen-koncernen, som är verksam på dryga 40 orter i Finland. Detta ger personalen möjlighet till intressanta arbetsuppgifter, som kan skötas från Österbotten.

Vill du bli proffs inom ekonomi- och löneförvaltning? Skicka in en fritt formulerad ansökan så kommer vi överens om ett möte: https://bit.ly/3lrlAgo

***

När du söker en arbetsgivare som kontinuerligt stöder din utveckling, kom ihåg oss på Norlic! Vi erbjuder mångsidiga och intressanta arbetsuppgifter för personer med varierande bakgrund.