Aktuellt

2020-03-13

Ta det första steget mot högklassiga löneräkningstjänster!

En grundlig kartläggning garanterar rätt nivå på löneräkningstjänsterna samt en utmärkt serviceupplevelse.

För att vara säker på vad kunden förväntar sig av löneräkningstjänsten, kartlägger vi alltid helheten. Genom den kan vi försäkra oss om att helheten är tillräckligt omfattande, att den motsvarar kundföretagets behov och att deras processer förenklas. Därtill motsvarar tjänsten kundens behov redan från början.

Kartläggningen omfattar hela löneförvaltningsprocessen från arbetsgivarens rapportering av arbetstidsuppgifter och löneutbetalningar till kundföretagets egna rapporter. På basen av kartläggningen kan våra kunder alltid lita på att förhållandet mellan pris och kvalitet är på rätt nivå.

Be om en kostnadsfri helhetskartläggning av ert företags löneförvaltningstjänster. Vi lovar att det alltid finns saker som kan förenklas, vilket i sin tur gör er verksamhet mer kostnadseffektiv.

Vi erbjuder en kostnadsfri kartläggning även för företag, som räknar sina löner själva.

Högklassiga löneförvaltningsprocesser!