Aktuellt

2020-11-10

Uppföljning i realtid är nyckeln till framgång.

Var kommer dessa siffror ifrån? Är de denna eller förra månadens siffror? En utmaning för små och medelstora företag är ofta bristen på ekonomisk information i realtid. För att kunna planera affärsverksamheten och reagera på marknadsförändringar förutsätts en korrekt och fortlöpande ekonomisk uppföljning.

Säkerställ därför att besluten i ert företag är baserade på information i realtid! Norlic erbjuder skräddarsydda uppföljningssystem för ekonomin. Det grafiska och enkla uppföljningssystemet ger dig genast en överblick över läget, även via mobilen, och precis då när du behöver informationen.

https://norlic.fi/contact/