Aktuellt

2021-04-16

Vad borde företaget fokusera på?

Löneförvaltningen, rutinerna kring den, och framför allt det expertkunnande som den kräver, fordrar både resurser och mycket tid, vilket ofta sker på bekostnad av andra lika viktiga uppgifter. Därför måste HR-tjänsterna genuint stöda företagets strategiska målsättningar.

Löneräkning och personaladministration hör till de viktigaste lagstadgade skyldigheterna inom företaget. Då dessa processer fungerar kan företaget lättare fokusera på sin egen kärnverksamhet och dess utveckling.

Norlic erbjuder sina kunder högklassiga löneförvaltningsprocesser och dessutom HR-verktyg, som är kopplade till löneförvaltningstjänsterna. Vi kartlägger alltid företagets verksamhet och specialbehov. På det här sättet försäkrar vi oss om att servicen vi erbjuder är tillräckligt omfattande, och motsvarar kundföretagets behov. Med andra ord kan kunderna vara säkra på att förhållandet mellan pris och kvalitet är rätt.

Löneförvaltningsprocessen som vi erbjuder är i sin helhet väldigt omfattande. Vi förser personalen hos våra kunder med moderna, mobila verktyg för rapportering av arbetstidshändelser och via godkännandeprocessen till löneräkningen. HR-verktygen, som är kopplade till löneförvaltningstjänsterna, gör det möjligt att sköta arbetsförhållandena på ett ändamålsenligt sätt, från början till slut. Det här bidrar i sin tur till att företagets viktigaste resurs, personalen, utvecklas och upplever en större arbetstrivsel.

Outsourcing bidrar självfallet också till kostnadseffektivitet, och är dessutom ett effektivt sätt för riskhantering.

Norlic garanterar hög kvalitet och en utmärkt serviceupplevelse. Be om en offert för helhetstjänsterna, skräddarsydda enligt era egna behov: https://norlic.fi

***

Norlic är er lokala partner inom löneförvaltning och HR-förvaltning. Frigör tid för kärnverksamheten, och förenkla företagets processer.