Aktuellt

2020-01-17

Vill du få betalt för ditt arbete även efter 1.4.2020?

Gör dig redo redan nu! Den nya lagen om e-fakturering gäller även enskilda näringsidkare från och med början av april och då måste du kunna e-fakturera, det vill säga fakturan måste skickas i form av en e-faktura, om mottagaren begär det. Företaget måste även ha möjlighet att motta och behandla e-fakturor.

En faktura i PDF-format uppfyller inte kraven för en e-faktura. EU-standarder definierar det tekniska formatet av fakturan, vilket betyder att informationen i fakturan måste kunna läsas maskinellt. Informationen behöver alltså inte överföras manuellt från fakturan till ett skilt system, vilket effektiverar faktureringen samt gör den mera pålitlig.

Efter 1.4.2020 kan mottagaren av en traditionell faktura välja att lämna den obetalt. Förbered dig därför inför omställningen och undvik otrevliga överraskningar. Kontakta oss, så berättar vi mer om de olika alternativen och hjälper dig att hitta de mest lämpliga verktygen för ert företag.

Vår kontaktinformation hittar du på: https://www.norlic.fi/sv/contact