DATASKYDDSPOLICY

Ab Norlic Oy

Allmänt

Tillhandahållande och produktion av ekonomiförvaltnings-, löneräknings- och IT-tjänster kräver en viss insamling och behandling av personuppgifter. Vi är dock måna om din integritet och vi är fast beslutna att skydda den. Denna dataskyddspolicy innehåller information om vilka personuppgifter som vi samlar in i vår verksamhet, enligt vilka principer vi hanterar uppgifterna och vilka rättigheter och påverkningsmöjligheter du har med avseende på dina uppgifter.

Ab Norlic Oy hanterar personuppgifter om dig i enlighet med denna sekretesspolicy och gällande lag, så läs denna sekretesspolicy noggrant. Vi kan också uppdatera denna sekretesspolicy om vår verksamhet förändras eller om lagstiftningen ändrar så vi ber dig att besöka denna sida med jämna mellanrum.

Vid tillhandahållandet av våra tjänster behandlar vi också personuppgifter som vi mottagit från våra företagskunder i rollen som deras personuppgiftsbiträde. Kundföretagen är i dessa fall personuppgiftsansvarig och vi behandlar personuppgifterna enligt uppgjorda kundavtal och kundföretagets övriga anvisningar. Kundföretagen ansvarar för utformandet och upprätthållandet av dataskyddspolicyn för dessa register.

För vilka ändamål samlas och behandlas mina personuppgifter?

Vi samlar, lagrar och behandlar personuppgifter om dig endast för fördefinierade ändamål. De viktigaste användningarna är:

● tillhandahållande och produktion av ekonomiförvaltnings-, löneräknings- och IT-tjänster
● genomförande av våra avtalsförpliktelser och förberedande åtgärder
● uppfyllande av lagliga skyldigheter och fordringar
● kundrelation, kundkommunikation och svar på kontaktförfrågningar.
● affärsanalys och utveckling av företagens finansiella tjänster
● marknadsföring, inklusive direkt marknadsföring och marknadsanalys
● rikta in våra tjänster till dig.
● rekrytering av personal

Vilken personlig information samlas in och från vilka källor?

Vi kommer att samla in personuppgifter om dig, huvudsakligen i samband med dina kontakter till oss eller senare när vi tillhandahåller våra tjänster. Dessutom kan vi samla in eller ta emot information från externa källor, till exempel myndigheterna.

För marknadsföring kan vi också samla in personuppgifter om personer som vi försöker skapa kundrelationer med eller vill ta reda på om det. Vi kan få sådan information, inte bara från dig, men även från externa källor som sociala medier. Vi kan också samla in besökarinformation på vår webbplats med hjälp av Google Analytics så att vi kan analysera och vidareutveckla vår webbplats och rikta relevant marknadsföring för besökare.

Vanligtvis samlar vi in följande personuppgifter: kontaktperson i kundföretaget och grundläggande information om den person, såsom namn, e-postadress, telefonnummer och arbetsbeskrivning, information om kundhistorik och kundtillfredsställelse samt annan information.

I rollen som personuppgiftsbiträde för våra kundföretag samlar vi även in andra personuppgifter som omfattar: namn och grundläggande information, personnummer, löneuppgifter och skatteinformation. En del av uppgifterna är känsliga såsom: medlemskap i fackförening och uppgifter om hälsotillståndet i samband med löner och betalningsflöde av kundföretaget.

Vilket är grunden för behandlingen av personuppgifter?

Vi ser till att vi alltid har juridiskt godtagbara skäl för att hantera dina personuppgifter. Vi kan hantera dina uppgifter på basen av en mängd olika grunder. Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla vad vi lovat i gjorda kundavtal och för att uppfylla dina juridiska skyldigheter. Vissa personuppgifter kan också behandlas med ditt samtycke, till exempel att använda en e-postadress för att skicka nyhetsbrev och marknadsföringsbrev till potentiella kunder. Som personuppgiftsbiträde hanterar vi personuppgifter baserat på ett serviceavtal med vår kund.

Vem hanterar mina data och överlämnar den till tredje part?

Som regel kommer dina personuppgifter att behandlas av anställda i vårt företag när de utför sina arbetsuppgifter. I en kundrelation behandlas kundföretagets personuppgifter och kan överlämnas till det berörda företaget på basen av ett kundavtal. Vi kan också outsourca all behandling av personuppgifter, t.ex. informationssystem som används för att lagra och behandla personuppgifter, eller deras tekniska underhåll och support. Vi säkerställer i dessa fall att personuppgifterna hanteras på ett säkert och lagstadgat sätt. Vi kan också överlåta information på annat sätt för att uppfylla avtalsförpliktelser eller, om det krävs enligt lag eller behörig myndighet. Vi kan också överlåta dina personuppgifter om vi blir inblandade i en affärs- eller affärstransaktion.

Kan mina uppgifter förvaras utanför EU?

Dina personuppgifter förs i princip inte utanför EU. Möjliga överföringar utanför EU gäller endast situationer där våra systems servrar skulle vara placerade utanför EU. Om detta av någon exceptionell orsak skulle hända ser vi till att behandlingen, överföring och lagring av dina uppgifter genomförs som lagen kräver och med adekvata skyddsmekanismer.

Hur länge kommer min personliga information att lagras?

Vi kommer inte hålla dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för deras avsedda ändamål eller enligt lag eller kontrakt. Raderingsperioderna för personuppgifter kan dock variera beroende på avsedd användning och situation. Raderingsperioder regleras i synnerhet i bokföringslagstiftningen. Vi kommer att försöka uppdatera dina uppgifter från tid till annan om det behövs.

Hur behåller och skyddar jag mina data?

Dina personuppgifter kommer att hållas ordentligt skyddade i enlighet med branschens allmänna policy. Personlig information på servrar skyddas av brandväggar samt SSL- och SSH2-kryptering. Servrar som underhåller databaser finns på säkra platser som inte kan nås av obehöriga personer. Uppgifterna vi hanterar är konfidentiella och de är inte tillgängliga för personer som inte behöver dem i sitt arbete. Tillgången till dina personuppgifter är skyddad av användarspecifika lösenord, lösenord och behörigheter. Våra lokaler är också säkra och låsta.

Skyldighet att anmäla och konsekvenserna av att inte utfärda information?

Om du inte anger behövliga personuppgifter eller tillåter behandling av personuppgifter kommer vi förmodligen inte att kunna producera fullständiga ekonomiförvaltnings-, löneräknings- eller IT-tjänster. Insamling och behandling av personuppgifter är en integrerad del av dessa tjänster. Så om du inte vill att vi hanterar personuppgifterna i enlighet med denna sekretesspolicy ber vi dig att överväga användningen av våra tjänster, eller begränsa användningen endast till de tjänster där personuppgifter behandlas så lite som möjligt.

Innehåller våra webbsidor cookies och vad är de?

Vi använder cookies på vår hemsida för att ge den bästa användarupplevelsen för en besökare. Cookies är korta textfiler som en webbserver lagrar på en användares terminal. Cookies ger oss information om hur användarna använder vår hemsida. Vi kan använda cookies för att utveckla våra tjänster och webbplatser, analysera användningen av webbplatsen och rikta in och optimera marknadsföring. En webbplatsanvändare kan godkänna eller neka användningen av cookies i deras webbläsarinställningar. De flesta webbläsare tillåter cookies automatiskt. Observera att blockering av cookies kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats.

Vilken typ av rättigheter och påverkningsmöjligheter har jag?

Återkallande av samtycke
Om vi ​​behandlar dina uppgifter för din räkning kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att meddela oss, till exempel genom att skicka ett mejl till info@norlic.fi.

Tillgång till data
Du har rätt att få information från oss om att vi hanterar personuppgifter om dig samt vilka personuppgifter som behandlas. Dessutom har du rätt att få ytterligare information om grunderna för att behandla dina personuppgifter.

Rätten att göra misstag reparerade
Du har rätt att begära att vi korrigerar eventuella felaktiga eller föråldrade eller annars ofullständiga personuppgifter om dig.

Rätt att neka direkt marknadsföring
Du kan neka till att dina personuppgifter används för direktmarknadsförings ändamål genom att skicka ett mejl till info@norlic.fi.

Rätt till invändning mot hantering
Om vi ​​behandlar dina personuppgifter i allmänhetens intresse eller vårt legitima intresse har du rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter förutsatt att det inte finns nån speciell orsak som går förbi dina rättigheter, som tex ett rättsligt krav. Observera att vi i det här fallet inte kommer att kunna betjäna dig längre.

Rätten att begränsa behandlingen
Under vissa omständigheter har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätten att överföras
Om vi ​​har behandlat dina personuppgifter på grundval av samtycke, eller för att uppfylla avtal, har du rätt att få den information du lämnar till oss elektroniskt i ett vanligt förekommande format, så att data kan överföras till en annan tjänsteleverantör.

Hur kan jag bevaka mina rättigheter?

För att göra det, vänligen kontakta oss genom att skicka ett mejl till info@norlic.fi. Vi ber dig samtidigt att uppge ditt namn, adress och telefonnummer på ditt meddelande, liksom pass, körkort eller annan ID-kort kopia, så att vi kan verifiera din identitet. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig, kan du också lämna ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Kan denna sekretesspolicy uppdateras?

Vi kan göra uppdateringar till denna sekretesspolicy om vår verksamhet eller vår sekretesspolicy ändras. Uppdateringar kan också göras när lagstiftningen ändras. Dessa ändringar träder i kraft när vi har publicerat en uppdaterad sekretesspolicy. Av denna anledning ber vi dig att regelbundet granska innehållet i denna sekretesspolicy.

Hur tar jag kontakta i ärenden som berör personuppgifter?

kontakt:
Norlic Oy Ab,Skolgatan 23, 68600 Jakobstad Tel: 010 400 4100, Fax: 010 400 4101, e-post: info@norlic.fi kontakta: Cedric Frostdahl.

 

Uppdaterad 17.6.2020