Ekonomi­förvaltning

Valet av redovisingsbyrå kan vara avgörande för företagets framgång

Outsourca rutinerna och håll koll
på företagets lönsamhet och kassaflöde

Företagets ekonomiförvaltning kan i många fall vara värd att outsourca till ett proffs. Du får fokusera på din kärnverksamhet och undviker onödig stress. Att ge över ekonomiförvaltningen till en redovisningsbyrå är även ur en ekonomisk synvinkel ett vettigt alternativ. En expert kan upptäcka exempelvis olika skatteförmåner.

Ekonomiförvaltningens uppgift är att möjliggöra en lönsam utveckling för ditt företag. Som redovisningspartner tar vi hand om dessa uppgifter och tillhandahåller rapporter för beslutsfattande. Vi hjälper företagaren, fungerar som sparringpartner samt ger råd och konsulterar i till exempel skatteplaneringen.

Moderna och effektiva verktyg sparar på företagarens tid. Bokslutet och de andra rapporterna produceras snabbt och du är hela tiden up-to-date med företagets ekonomiska situation. En mångsidig uppföljning, även i realtid, är nyckeln till framgång i dagens snabbt föränderliga värld.

Låt oss hjälpa dig så att du kan fokusera på det väsentliga!

Startpaketet

Du behöver inte lära dig allt den hårda vägen

En redovisningsbyrå
som stöttar dig från dag ett

Startpaketet – ovärderlig hjälp och stöd till nya företagare

Du har kanske hört någon säga att en redovisningsbyrå är den viktigaste samarbetspartnern för en ny företagare. I bästa fall är redovisningsbyrån involverad redan från verksamhetens begynnelse. Det är en bra idé att ta valet av samarbetspartner på största allvar – det är den viktigaste relationen för en ny företagare.

Det finns mycket att tänka på för en ny företagare och just därför kan vi vara ett viktigt stöd i de tidiga stadierna av ditt entreprenörskap. Det är klokt att se redovisningsbyrån som en värdefull investering för framtiden, snarare än en kostnad.

Vi är ett stöd och en sparringpartner som du alltid kan vända dig till.

Om du väljer startpaketet får du fokusera helhjärtat på att utveckla ditt företag och låta det växa. Du får grundläggande verktyg som hjälper dig att komma igång. Den helhet vi erbjuder anpassas till dina behov och i enlighet med den växande verksamheten. Vi har gått sida vid sida med otaliga nystartade företag – och vi vill gärna hjälpa dig vidare!