Ajankohtaista

2020-02-28

Tuplapoistot, tulonlähteet … Mitä?!

Olethan tietoinen oikeudesta käyttöomaisuuden kaksinkertaiseen poistoon? Vuosina 2020-2023 voi tehdä koneen tai laitteen hankintamenosta 50 % vuosittaisen poiston. Nyt on verotuksellisesti kannattavaa investoida!

Paljon uutisoitu aihe tulolähdejaon poistumisesta astui voimaan vuodenvaihteessa, jonka myötä myös poistomahdollisuus kaksinkertaistui. Lakimuutos koskee yhteisöjä, esimerkiksi osuuskuntia ja osakeyhtiöitä, ja ulkopuolelle jäävät mm. luonnolliset henkilöt, avoimet- ja kommandiittiyhtiöt sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajat. Maataloudessa verotus hoituu muutoksen jälkeen kuten ennenkin. Tulolähdejaon poistumisen myötä yhteisön tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinoverolain (EVL) mukaan toiminnan luonteesta riippumatta. Samalla yhteisöjen tuloverolain mukaan verotettava henkilökohtainen eli muun toiminnan tulolähde poistuu.

Avaamme mielellämme, miten tämä vaikuttaa juuri teihin.