Palkkahallinto

Ulkoista palkkahallinto asiantuntijalle

Laadukas, riskitön ja
kustannustehokas

Älä jää yksin palkkahallintoon liittyvien riskien kanssa. Palkkahallinnon laadukas hoitaminen vaatii tekijältään ammattiosaamista sekä oikeat työkalut. Yrityksen kannattaa hoitaa palkanlaskenta ostopalveluna. Palkkahallinnon hoitaminen ostopalveluna on hallittu, riskitön ja kustannustehokas toimintatapa.

Liittyykö toimintaan
piileviä riskejä?

Palkkahallinto on yksi yrityksen tärkeimmistä prosesseista, mutta siihen voi monessa yrityksessä sisältyä piilevä riski. Mitä tapahtuu, jos yrityksen varahenkilöjärjestelyt ovat puutteelliset? Kuka laskee ja maksaa palkat, jos palkanlaskija syystä tai toisesta ei tule huomenna töihin?

Tilitoimistosta lisäarvoa

Palkka- ja henkilöstöhallinto kuuluvat työnantajan lakisääteisiin velvoitteisiin, yrityksen koosta ja henkilöstömäärästä riippumatta. Kokenut ja luotettava tilitoimistokumppani tuo niihin aina liiketoimintaa tukevaa lisäarvoa. Palkkahallinto on monimuotoinen kokonaisuus, joka vaatii erityisosaamista.