NÅGOT DU FUNDERAR PÅ?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Kontaktuppgifter

Vad gäller ditt ärende?

Redovisningsbyrå med heltäckande service

Norlics redovisning har gjorts enkel, eftersom tjänsten inkluderar ekonomiförvaltningens alla dagliga uppgifter. Vi tar hand om allt från budgetering, fakturering, försäljnings- och inköpsreskontra, bokföring till bokslut och rapportering. Vi ansvarar för de lagstiftade bokföringsposterna, och beaktar noggrant branschspecifika poster samt gör mervärdesskattekalkyler och myndighetsanmälningar. Om du vill kan du få din månadsrapport färdigt analyserad.

Traditionell eller elektronisk bokföring?

Vi utför bokföringen efter dina önskemål, antingen på traditionellt sätt eller elektroniskt. Elektronisk ekonomiförvaltning erbjuder utmärkta möjligheter att effektivisera bokföringen. Vi använder oss av branschens mest avancerade program för att automatisera många av bokföringens händelser, vilket minimerar risken för manuella fel. Bokföringsprogrammen kan smidigt och enkelt integreras med kundens egna system.

 

Jag vill veta mer!

Fyll i dina kontaktuppgifter och välj plats, så kan ett Norlic-kontor nära dig berätta mer!