NÅGOT DU FUNDERAR PÅ?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Kontaktuppgifter

Vad gäller ditt ärende?

Norlic Cloud är en helt digital tjänstemodell som passar alla företag och föreningar som vill ha en digital ekonomiförvaltning. Som kund väljer Du hur mycket du vill delegera åt oss och vad Du vill sköta själv. Vi erbjuder Dig en fast månadsavgift för vårt arbete som beror på omfattningen på ekonomiförvaltningen och vilka tjänster vi utför.

Bas Mellan Avancerad
Löpande bokföring och myndighetsanmälningar Reskontraskötsel Budjetering
Egen bokförare och support Kvartalsgenomgångar av ekonomin med Norlics expert Lönsamhetskalkyler
Standard-rapporter Periodiserat kvartalsbokslut Periodiserat månadsbokslut
Årlig genomgång av ekonomin / bokslut Kundanpassad rapportering Månadsrapport om ekonomin

 

Vi kan även sköta dina betalningar och Din fakturering om Du vill ha en All Inclusive lösning. Till Norlic Cloud har vi efter noggranna jämförelser valt Finagos Procountor-lösning som är det ledande programmet för små och medelstora företag i Finland. Programkostnaden betalas direkt åt Finago. Procountors prisuppgifter hittar Du på www.finago.fi.

 

Jag vill veta mer!

Fyll i dina kontaktuppgifter och välj plats, så kan ett Norlic-kontor nära dig berätta mer!