NÅGOT DU FUNDERAR PÅ?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Kontaktuppgifter

Vad gäller ditt ärende?

Löneräkning och personalförvaltning hör till arbetsgivarens viktigaste lagstadgade skyldigheter. En bra partner förstår arbetsgivarföretagets behov och kan bidra med betydande tilläggsvärde i utvecklingen av löneräknings- och personalförvaltningsprocesserna. Partnern har även lämpliga system samt backup resurser för att utföra servicen.

Löneförvaltningen är en komplex helhet, som kräver specifik yrkeskunskap. Ändringar i lagstiftningen, tolkningar av kollektivavtal och intressenternas nya behov gör att löneförvaltningsexperterna kontinuerligt bör fördjupa sig inom området för att kunna sköta helheten med hög kvalitet.

Servicehelheten som Norlic erbjuder inom löneförvaltningen består av allt från underhåll av personernas grunduppgifter till löneutbetalning samt anmälningar till berörda parter. Tillsammans med kunden förverkligar vi den servicehelhet som motsvarar behovet.

Våra kunder väljer ofta vår Ontime-lösning för rapportering av arbetstidsuppgifterna. I Ontime tolkas arbetstidsuppgifterna automatiskt för att därefter godkännas av förmannen. De godkända uppgifterna flyttas krypterade till vår löneräkningscentral för fortsatt behandling.

När kunden är intresserad av våra löneförvaltningstjänster agerar vi enligt följande:

  1. Kartläggning av kundens behov.
  2. Förfaringsförslag som motsvarar de behov som kom upp i kartläggningen. 
  3. Uppstart av serviceproduktionen enligt valda produkter sker på ett kontrollerat, tryggt och säkert sätt.    
  4. Serviceproduktion, skötsel av kundrelationen och analys av servicehelheten samt fortsatt utveckling av tjänsten.   

 

Tag kontakt och fråga mera om vår Löneförvaltningstjänster.

 

Jag vill veta mer!

Fyll i dina kontaktuppgifter och välj plats, så kan ett Norlic-kontor nära dig berätta mer!