NÅGOT DU FUNDERAR PÅ?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Kontaktuppgifter

Vad gäller ditt ärende?

För nån vecka sedan fick vi lägga år 2018 till historien. För oss som jobbar i Norlic var det ett händelserikt år. Vi köpte företag, lanserade nya servicemodeller, tog nya verktyg i bruk och fick som många andra vänja oss vid GDPR och inkomstregistret. Vad kan vi då vänta oss av 2019?

Efter en lång högkonjunktur verkar vi nu gå mot en period av lägre tillväxt vilket våra kunder också kommer att märka av. I dylika lägen av förändring är det av största vikt att företaget fortlöpande har en relevant och tillförlitlig ekonomisk uppföljning så att företagaren kan reagera om och när det behövs. En liten avmattning kan också föra något positivt med sig. Många företag har haft svårt att hitta och behålla kunnig personal och detta torde bli något lättare om hjulen rullar något långsammare.

Digitaliseringstrenden fortsätter i samhället och även inom ekonomi- och löneförvaltningen. Begrepp som AI, robotisering och maskininlärning är vardagsmat. Andelen företag som sköter sin ekonomiförvaltning digitalt kommer att fortsätta att öka och det märker vi också här i Norlic eftersom Cloud och Online kundernas antal ökar fortlöpande. Vår målsättning är att våra kunder skall känna till alla våra tjänstealternativ och välja det som passar bäst. Vi kommer aktivt att berätta om alternativen under året. Allt flera företag vill även få in arbetstidsuppgifterna, som är underlag för fakturering och löneutbetalning, digitalt. Vi jobbar hårt på att utveckla vår Ontime-tjänst för tillfället och under våren kommer flera förbättringar att ske gällande utseende och funktionalitet. Vi är mycket stolta över vår tjänst som är unik på marknaden.

Från myndighetshåll kommer det att vara lugnare under 2019. En nämnvärd förändring är att företag från och med årsskiftet måste upprätthålla en lista på privatpersoner som direkt eller indirekt äger över 25 % av aktierna eller rösterna i företaget. Från och med 1.7.2019 skall dessa personer även anmälas till ett offentligt register som upprätthålls av patent- och registerstyrelsen. Detta har att göra med kampen mot penningtvätt som intensifieras under de senaste åren.

Vi på Norlic ser med tillförsikt fram mot det nya året. Vi skall jobba hårt för våra kunders bästa och ser fram emot ett år då vi också har mera tid för att utveckla oss och vår verksamhet än vi hade ifjol. Jag önskar lycka och framgång åt alla!

Cedric Frostdahl
VD