NÅGOT DU FUNDERAR PÅ?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)

Kontaktuppgifter

Vad gäller ditt ärende?

Löneprogram för lättare löneutbetalning

Löneutbetalningen är ett av företagets viktigaste funktioner, och därför är det viktigt att det sköts med ett pålitligt verktyg. Norlic erbjuder sina kunder Finlands vanligaste system för lönehantering, som lämpar sig för företag i många olika branscher.

Tikon

Tikon är Finlands mest använda löneprogram för små företag. Tikon är branschoberoende och passar speciellt bra för företag som söker efter ett kostnadseffektivt och användarvänligt system för att betala ut löner.

Aditro Personec W

Personec W-lönesystemet passar till många olika branscher, och speciellt för medelstora och stora företag.

Till löneprogrammets centrala funktioner hör hantering av semestrar och frånvaro, myndighetsanmälningar, rapportering, bokföringens bikostnader, mångsidiga integrationsmöjligheter och åtkomsthantering.

Moduler för personaladministration kan smidigt inkluderas i systemet. Programmets avancerade automation möjliggör löneutbetalning i stora volymer.

Jag vill veta mer!

Fyll i dina kontaktuppgifter och välj plats, så kan ett Norlic-kontor nära dig berätta mer!

(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)