NÅGOT DU FUNDERAR PÅ?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)

Kontaktuppgifter

Vad gäller ditt ärende?

Rapportering av arbetstiderna elektroniskt i Ontime!

Ontime är ett tidsrapporteringssystem som fungerar som web-tjänst och är oberoende av löneprogram. I systemet samlas arbetstid, frånvaro eller semester som arbetstagaren matat in eller stämplat, händelserna tolkas automatiskt, och förs vidare till förman för godkännande, slutligen förs uppgifterna elektroniskt till löneräkningen. Med hjälp av systemet blir löneräkningsprocessen enligt våra undersökningar 30-50% effektivare, eller mer!

Systemet kan användas med arbetstidslagens regler, eller enligt det kollektivavtal som tillämpas på företaget. Systemet och tolkningarna kan också konfigureras enligt lokala avtal.

Systemet följer upp händelserna på projekt, kostnadsställen eller andra redovisningskoder som företaget använder, och enligt det beaktas lönekostnaderna i löneräkningen och i bokföringen. 

Ontime-systemet är oberoende av bransch, och för att kunna använda systemet behövs endast en smart telefon eller web-läsare. Tack vare modulsystemet i Ontime så kan man även ta i bruk arbetstidsuppföljning och reseräkningar. 

Ontime används idag av nästan 40 000 arbetstagare. Som erfaren tjänsteleverantör har vi kunskap om över 40 olika kollektivavtal och även en stor del lokala avtal. Med detta kunnande kan vi erbjuda ett omfattande stöd även för den lagstadgade rapporteringen. Som en biprodukt i Ontime uppfylls bland annat lagstadgade behov såsom övertidsstatistik och till exempel uppföljning av skolningsdagar, vilka sedan eventuellt kan dras av i beskattningen som utbildningsavdrag.

Jag vill veta mer!

Fyll i dina kontaktuppgifter och välj plats, så kan ett Norlic-kontor nära dig berätta mer!

(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)